Geen ledenvergadering 20-03-2020 vanwege Corona-virus

In verband met het Coronavirus heeft het bestuur unaniem besloten om de ledenvergadering van 20 maart a.s. geen doorgang te laten vinden. Immers een groot aantal van onze leden valt in de risicogroep en wij als bestuur achten het niet verantwoord om de vergadering door te laten gaan.

Wij zullen u nader berichten over een nieuwe datum, maar dat zal waarschijnlijk in het najaar zijn. Uiteraard krijgt u daar tijdig bericht van via een mail, brief of vermelding in de Meerpaal.

Wij adviseren u de laatste Meerpaal wel te bewaren aangezien daar alles in staat voor de vergadering.

Namens het bestuur
Luuk Wagter, voorzitter