Leden Vergadering
Datum

Ledenvergadering AWK

Vrijdagavond, 11 maart 2016, is de ledenvergadering van
de Algemene Watersportvereniging Katwijk (AWK).
Deze vindt plaats in Tripodia en begint om 20.00 uur.
Zaal is open op 19.30 uur.
Na afloop van de ledenvergadering wordt er een gratis bingo gedraaid.

Ander
nieuws