Katwijk is een plaats van historische betekenis. De geschiedenis gaat terug tot de tijd van de Romeinen. Vlak na het begin van onze jaartel ling bouwden zij een legerplaats langs de monding van de Rijn. De vele vondsten die vandaag de dag door archeologen worden gedaan, wijzen erop dat de omgeving van Katwijk voor de Romeinen van grote strategi sche waarde is geweest.

Verschillende dorpskernen

In het jaar 1231 duikt in de annalen voor het eerst de naam Katwijk aan de Rijn op. Honderdvijftig jaar later wordt melding ge maakt van een visafslag op het strand van Katwijk aan Zee. De twee dorpen werden met elkaar verbonden door een oude zandweg, de huidige Zeeweg. Katwijk aan de Rijn is van oorsprong een agrarisch dorp aan een knoop punt van wegen. De bebouwing was ruim opgezet, met veel akkers en groen. Gegoede families hadden er hun buitenplaatsen.

Schilderachtig

Het oude vissersdorp trok evenlang diverse (en beroemde) schilders. Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn en meer grote namen kwamen hier om te genieten van het strand.

De Boulevard van Katwijk aan Zee

Het in de duinen gelegen Katwijk aan Zee kenmerkte zich door een dichte en lage be bouwing met smalle straatjes, als bescherming tegen de felle wind. De Oude Kerk uit 1460 stond aanvankelijk in het midden van het dorp. In de 17e eeuw werden de huizen eromheen voor een groot deel door de zee verzwolgen. Sindsdien bepaalt de kerk het beeld van de Boulevard. Na de aanleg van een tramlijn tussen Katwijk en Leiden in 1881 werd Katwijk goed bereikbaar voor badgasten uit de omge ving, die kwamen genieten van strand en zee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog braken de Duitsers een groot deel van de Boulevard en de straatjes erachter af om plaats te maken voor de Atlantikwall, een verdedigingslinie tegen de geallieerden. Pas na de oorlog kreeg de Boulevard zijn huidige uiterlijk.