Ook de geschiedenis van Valkenburg gaat ver terug in de tijd. De ligging van Valkenburg aan de Oude Rijn, waar in die tijd de Rijn stroomde, die bij Katwijk uitmondde in de Noordzee, was voor de Romeinen van strategische betekenis.

Onder Keizer Claudius (41-54 na Christus) ontstond een afgebakende grenslinie langs de Oude Rijn en werden er diverse legerplaatsen aangelegd. In de eeuwen daarna liep de grens van het machtige Romeinse Rijk dus langs de Oude Rijn, door de huidige gemeente. Hiervan is die in Valkenburg wel zeer bekend geworden omdat veel opgravingen verricht konden worden. Tijdens onderzoeken heeft men de overblijfselen gevonden van gedurende de periode van 40-260 na Christus in 6 á 7 bouwlagen achtereenvolgens op elkaar gebouwde legerplaatsen, Castella genaamd, waardoor nog heden ten dage Valkenburg het karakter van een terpdorp vertoont. In het straatwerk van het centrum van het dorp zijn waar mogelijk de contouren van het laatste Castellum met een gele steen aangegeven.

De strategisch gunstige ligging was in het verleden reeds oorzaak van woelige tijden. Ernstig werd dit tijdens de Tweede Wereldoorlog toen het vliegveld Valkenburg werd gebombardeerd en Duitse parachutisten daar neerdaalden. De Duitse militairen zochten al snel dekking in het dorp Valkenburg. Na de capitulatie bleek de schade enorm. De kerk en vele woningen waren verwoest of zwaar beschadigd. Dit oorlogsgeweld kostte aan 23 Valkenburgers het leven en velen raakten zwaargewond. Na de capitulatie kon langzaam de wederopbouw een aanvang nemen.

In de loop van de naoorlogse jaren is – zoals nagenoeg overal elders in Nederland – Valkenburg meer uitgebreid dan ooit tevoren. Toch is Valkenburg een kleine gemeente gebleven, waar het dorpse karakter voor een ieder die dat wil beleven nog steeds beleefd kan worden.