De Algemene Watersport vereniging Katwijk (AWK) is opgericht op 18 november 1965. Een aantal bootbezitters welke eerst aan de Valkenburgseweg lagen bij de heer Weeghel hebben de koppen bij elkaar gestoken toen duidelijk werd, dat deze locatie ging verdwijnen.

Opgericht in 1965

Ze zijn verhuisd naar het Katwijks kanaal, aan het eind van de Noordwijkerweg. Dat was echter ook geen ideale locatie en men heeft de gemeente verzocht om een nieuwe jachthaven. Het toenmalige bestuur heeft zich sterk ingezet om dit ideaal te verwezelijken. Vermeld kan worden, dat van de oprichters van het 1e begin ook thans nog deel uitmaakt van het huidige bestuur anno 2005 (J. Ketting). Jarenlang overleg en onderhandelingen hebben geleid tot het resultaat, dat in 1976 een begin is gemaakt van de huidige jachthaven op de locatie Berghaven.

Stichting Jachthaven Katwijk

Op verzoek van de gemeente welke uiteraard ook bij de onderhandelingen was betrokken, is in 1976 voor de realisering van de plannen de Stichting Jachthaven Katwjk opgericht. Het bestuur van deze stichting, welke eigenaar werd van de jachthaven en nog steeds is, werd als volgt samengesteld: 3 vertegenwoordigers van de AWK en 3 van de andere watersportvereniging nl. Skuytevaert en tot slot 1 persoon namens gemeente Katwijk op persoonlijke titel. Tot op heden is dit nog steeds zo.

Het begon met vier steigers

In de 1e fase bestond de jachthaven uit 4 steigers, in 1978 werd dit al uitgebreid tot 7 steigers en begin 80-er jaren met nog eens 2 steigers, dus in totaal 9. Op de walkant is in 1977 een havenkantoor met kantine gebouwd. In de 90-er jaren heeft de gemeente een nieuw plan ontwikkeld voor het havengebied. Dit heeft geresulteerd in de bouw van een nieuw havenkantoor met kantine (2 x zo groot als voorheen) welk gebouw in het water is gerealiseerd. Tevens is steiger 9 tot de helft ingekort en ter compensatie van de verdwenen ligplaatsen zijn de steigers 10 en 11 gebouwd. Het huidige aantal vaste ligplaatsen is 273.